Föreningens styrelse består år 2018 av:

 

Ordförande: Ulrika Vestergård-Denward (tfn 050-581 2468)

Viceordförande: Rolf Sund

Sekreterare: Daniel Beijar

Kassör: Gunvor Friberg

Övriga medlemmar: Anders Friberg, Pontus Fred, Jessica Sundman och Hanna Panttila.

 

Tillbaka till hembygdsföreningen