Adress:

Granösunds fiskeläge
Bulleråsvägen 320,
65 930 Södra Vallgrund

 

Sommaren 2016

Öppet:

29.6 - 7.8

onsdag - söndag kl. 12-17

torsdagar i juli kl. 12-21

måndagar och tisdagar stängt

tel. 044-726 5165

 

 

Kesä 2016

Aukioloajat:

29.6 - 7.8

keskiviikko - sunnuntaina

klo 12-17

torstaina heinäkuussa

klo 12-21

maanantaina ja tiistaina suljettu

puh. 044-726 5165

 

 

Summer 2016

Opening hours:

29.6 - 7.8

Wednesday - Sunday

12 pm - 5 pm

Thursdays in July

12 pm - 9 pm

Mondays and Tuesdays closed

phone 044-726 5165

 

 

 

Granösunds fiskeläge

Granösunds fiskeläge ger en bild av livet i Replot skärgård under en tid då större delen av befolkningen fortfarande livnärde sig på de traditionella näringarna fiske, säljakt, jordbruk och hantverk.

Sälbåthuset med rekvisita från säljakten, fälbåt, jullar och skredstänger   Fälbåthuset med säljaktsrekvisita

I säljaktshuset kan du bekanta dig med den utrustning som säljägarna behövde under den flera veckor långa fångstresan ute bland Bottenvikens isar. I båthuset hittar du båtar och fiskredskap som strömmingsfiskaren använde i sitt arbete långt ute på öppna havet. I fiskarbastun kan du se hur fiskarna bodde under sin vistelse vid fiskeläget och i salthuset får du veta hur fångsten togs om hand när skötarna bärgats.

På området finns dessutom en sytningsstuga från 1800-talet, ett uthus med matbod och vedlider, en snickarbod, ett fähus, en strandbod, ett loft och en utställningshall. Alla gamla byggnader är flyttade till området från olika ställen i skärgården och de är alla inredda så autentiskt som möjligt med föremål som ursprungligen stått i liknande miljöer.
Grupper på cirka tolv personer kan på beställning själva få halstra strömming i fiskarbastun, eller prova på repslagning med enkla redskap. Hantverksdemonstrationer för större grupper kan också ordnas

 

Granösunds fiskeläge

Besöksadress: Bulleråsvägen 320,
65 930 Södra Vallgrund

Enligt överenskommelse kan grupper besöka museet även under andra tider än öppethållningstiderna.

Kontakt: tel. 044-7265165    epost: replot.hembygdsforening@korsholmsskargard.fi

Välkommen!