Föreningens utgivna böcker

Böckerna kan bland annat köpas i Södra Vallgrund på museet Granösunds fiskeläge och i hantverksbutiken Sommaröhallen eller från styrelsemedlemmarna. Om du vill ha tillsänt dig en bok per post, vänligen tag kontakt

 

Livet bland Kvarkens söner och döttrar

En gammal sägen förmäler, hurusom ”alltför mycket länge sedan i tiden”, då jättarna huserade i Sverige och Norge, jätten Finn för något illdåds skull av de andra jättarna blev utdriven ur Sverige. Finngubben – som man kallade honom – tog då en stor skinnsäck och fyllde den med större och mindre stenar, tog säcken på ryggen och begav sig på väg över Kvarken för att finna nytt land. Då han kommit halvvägs över Kvarken, gick det hål på säcken, och stenarna begynte falla ut genom hålet. I förargelse häröver slängde jätten stenarna omkring åt alla sidor. Av de kringkastande stenarna uppstodo Replot, Björkö och Vallgrund med deras otaliga holmar och skär.

Så beskrivs hur Replot skärgård i tiderna uppstod enligt den sägen som bröderna Hugo och Vilhelm Sjöberg skrev ner vid 1800-talets slut. Om detta och mycket mer finns att läsa i boken Livet bland Kvarkens söner och döttrar som första gången gavs ut år 1925.

Boken behandlar bland annat högtidsdagars firanden, mystiska väsen: skepnader, uppenbarelser och trolldomsförehavanden i gamla tider samt beskrivningar av fisket, säljakten och båtbygget. Innehåller även en förteckning över bomärken och fiskkärlsmärken.

Detta är den senaste faksimilutgåvan från 2011 som Replot skärgårds hembygdsförening gett ut med stöd från Svenska Österbottens Kulturfond och Korsholms kommun. 163 sidor i band med hårda pärmar, pris 20 euro.

 

 

I fädrens spår

50 år av hembygdsverksamhet

Utgiven till hembygdsföreningens 50 års jubileum år 2008. Boken ger en bild av föreningens verksamhet från starten som Vasa skärgårds hembygdsförening 1958 när skärgårdsbor som flyttat in till staden ville ha en egen förening att samlas kring.

Boken berättar också om museet Granösunds fiskeläge som grundades i början av 1970-talet. Här får man läsa historier om alla byggnader på museiområdet, varifrån de härstammar och hur det gick till när de flyttades till sina nuvarande platser osv. Även olika evenemangsdagar som hantverkardagarna på museiområdet behandlas.

Rikt illustrerad med fotografier ur föreningens arkiv. 133 sidor med mjuka pärmar, pris 10 euro.

 

Replotbron

Boken som gavs ut till invigningen av Finlands längsta bro år 1997, som förband Replot skärgård med fastlandet, är en beskrivning i ord och bild över hur brobygget framskred, med bakgrunden till projektet och inledandet av arbetet år 1995.

Läsaren kan här också ta del av berättelser om tidigare kommunikationsformer, som byarnas passagerarbåtar och färjtrafiken som inleddes 1952, samt även historier om hur det var för skärgårdsborna att ta sig fram i menförestider. 143 sidor i band med hårda pärmar, pris 5 euro.

 

Gertruds kåserier

He gaar in gommor ront våran kniut
såm siir na lite råoli iut.
Hovo follt me all slags bilder
å he biråor int na po na pilder.
Iutanpåa båd rondlätt å kårt
men inväärtes åav in vildan sårt
me na liite baarnsli fantasiier
såm on ståendåm taar å skriiver.

Under flera decennier var Gertrud Ståhl ett givet inslag med sina underfundiga dikter på dialekt på sommarfester, martha-möten och jubileer med mera. 

Skrivna på äkta vallgrunddialekt behandlar texterna livet i skärgården från 1940-talet och framåt, t.ex. krigstiden med ransonering och dansförbud, 50-talet med färjtrafiken och sverigeemigrationen, fram till nya tider på 70-talet. Illustrerad med teckningar utförda av Marlene Ström. 80 sidor med mjuka pärmar, pris 3 euro.

 

Arnes dikter

Vad vore annars vår längtan

Arne Östervall föddes 1923 i Södra Vallgrund i en familj som liksom så många andra livnärde sig på fiske, småbruk och skogsarbete. Arne värdesatte hembygden mycket högt. Genom att ha lyssnat till äldre människors berättelser visste han mycket om vad som hänt långt tillbaka i tiden.

Trots att han endast hade en sjuårig folkskoleutbildning ägde han en litterär förmåga utöver det vanliga. Han satt på sin kammare och skrev dikter med sin sirliga och fina handstil om bland annat upplevelser vid krigsfronten som ung, om hembygden, om skogens blomster och årstidernas växlingar. 63 sidor med mjuka pärmar, pris 3 euro.