Granösunds fiskeläge 

Besöksadress: Bulleråsvägen 320,
65 930 Södra Vallgrund

Kör mot Replot, över bron och i Replot kyrkby, sväng mot Vallgrund och kör Vallgrundvägen ca 7 km. Följ sedan Sommarösundsvägen drygt 2 km och sväng sedan in på Bulleråsvägen och följ den till slut tills du är framme vid Granösunds fiskeläge.

Granösunds fiskeläge - ett skärgårdsmuseum

Replot skärgårds hembygdsförening r.f. bedriver friluftsmuseet Granösunds fiskeläge på Kalvhomen i Södra Vallgrund. 

Museet består i dag av tio museibyggnader som är flyttade dit från olika platser i skärgården. Redan 1969 uppstod tanken på att flytta den första byggnaden till området, en fiskarbastu. De små övernattningsstugorna ute i skären, fiskarbasturna, hade vid den tiden förfallit och föreningen ville därför ta till vara och bevara en av dessa stugor för framtiden. En fiskarbastu från Korsören monterades då ner och rustades upp på en med lättillgänglig plats i Södra Vallgrund. Det blev starten för skärgårdsmuseet.

År 1972 invigdes museet dit även ett båthus flyttats och namnet blev Granösunds fiskeläge. Under åren har flera byggnader tillkommit och man kan nu visa upp ett helt skärgårdssamhälle med förutom båthus och fiskarbastu även boningshus, fähus, loft och snickarbod med mera. Husen innehåller också museets samlingar på över tusen föremål.

Se en informationsfilm om fiskeläget Här.

 

Fiskarbastun från Korsören, den första byggnaden som flyttades till museiområdet. Övernattningsutrymmet har fyra sängplatser och en öppen råspis. I andra änden av byggnaden finns saltmagasinet där strömmingen insaltades och förvarades i stora trätunnor.

 

Båthuset är platsen för två skötbåtar där den ena är en unik trebordad båt från 1864. I huset finns också en stor samling skötmarkeringar, individuellt utformade märken för olika fiskelag.

 

Säljaktsbåthuset berättar om de många säljakter som skärgårdsborna bedrev under vårvintern. Där får man sen en komplett säljaktsutrustning med den speciella jaktbåten, rännstängerna, gevären med mera.

 

Nätboden står längst ut vid strandkanten. Här kan man bekanta sig med olika handsydda bommullsnät och även skidor och skridskor som använts i skärgården.

 

Lillstugan från Björköby. Stugan på ett rum och sovkammare är inredd som en fiskarstugan kunde se ut vid sekelskiftet 18-1900-tal. Här finns handgjorda möbler, kläder och olika sorters husgeråd.

 

Svennas stuga, historien om ett original. Sven Back "Svennas Sven" bodde hela sitt liv i stugan han föddes i fram till slutet av 1980-talet. År 2006 flyttades stugan drygt en kilometer till museiområdet där den nu fungerar som huvudbyggnaden. Stugan härstammar från 1700-talet och stod då vid Österändan i Södra Vallgrund innan den i slutet av 1800-talet flyttades till Kalvholmen.

 

Snickarbod och matbod. Verktyg var nödvändigt för att klara överlevnaden förr i tiden. En samling verktyg av olika slag: hamrar, borrar, hyvlar och sågar finns samlade i snickarboden. Likaså behövdes också tidigare en matbod på alla gårdar för uppbevaring av livsmedel.

 

Fähus och loft. Från Svennas på Kalvholmen kommer också fähuset med det karaktäristiska vasstaket. Det mysiga loftet med de två kamrarna på övrevåningen inrymmer numera en utställning om lotsväsendent.